Coacha familjen

 • Ta ett beslut som kommer att få positiva konsekvenser för dig och din familj i framtiden.
 • Gå kursen coacha familjen.
 • Tänk och agera förebyggande. Skapa goda förutsättningar.
 • Din investering ger resultat direkt. Dina barn kommer att tacka dig.

COACHA FAMILJEN  borde vara mer viktigt än att serva bilen eller husvagnen. För visst är väl familjen det viktigaste du har? Det borde vara en självklarhet för alla som bildat familj att ge service och underhåll och en satsning på de dyrbaraste du har – din familj.

COACHA FAMILJEN  – bestäm dig nu för att ta reda på hur du ska vårda familjerelationen på bästa sätt. Alltför många tror att det ska fungera automatiskt. Det är fel – det krävs medvetna val och beslut varje dag.

COACHA FAMILJEN  – vi har två nya skilsmässor i Sverige varje timma. 125 barn och ungdomar under 18 år blir nya skilsmässobarn varje dygn. Vår önskan är att denna kurs ska ge dig och din familj verktyg och nycklar som ska stärka relationerna i familjen.

Familjerådgivning

Alltför många äktenskap leder varje år till skilsmässa. När vi får möjlighet att ta del av av familjesituationen hjälper vi dig att komma in i nya tankebanor. När du tar mod att söka hjälp hos oss, så har du visat dig själv och din partner att du vill förändra till det bättre. Vi vet att det krävs mod att söka hjälp. Ett mod som är berömvärt.

Personlig coach

Med hjälp av en personlig coach kommer du att lättare nå de mål som du drömmer inom olika områden. Vi har alla en strävan att lyckas bättre på arbetet, i familjen och privat.

Idrotten har länge sett det som en självklar nödvändighet att låta coachen vara en viktigt del för att nå uppsatta mål. Coaching utgår från dig själv för att se vad du bäst behöver för din utveckling inom respektive områden. Att gå från nuvarande läge till ett önskat läge.

55 Viktiga frågor

Definiera dina mål

 1. För att leva ett fullödigt liv – vilken förändring skulle du börja med?
 2. Vilka områden i ditt liv skulle behöva uppdateras/ses över?
 3. Vad skulle vi kunna arbete på nu som skulle medföra den största förändringen i ditt liv?
 4. Vad skulle du känna inför att dubbla det målet?
 5. Vad känner du att du ”står ut med” i ditt liv?
 6. Vad vill du ha MER av i ditt liv (gör en lista)?
 7. Vad vill du ha MINDRE av i ditt liv (gör en lista)?
 8. Nämn tre saker som du regelbundet gör, som inte tjänar dina syften eller är viktiga för din utveckling?
 9. Hur skulle du kunna definiera dina mål mer exakt eller mätbart?
 10. Vad skulle bli den största effekten/resultatet om du uppnådde ditt/dina mål?
 11. Vad skulle du göra nu om du visste att du INTE kunde misslyckas?
 12. Hur kan vi göra så att detta blir något du siktar emot, istället för att fly ifrån?
 13. Vad älskar du?
 14. Vad hatar du?
 15. Nämn en sak som du skulle vilja göra innan du dör.
 16. Är det rätt tid för dig just nu att bestämma dig för (hänge dig) att uppnå dessa mål?
 17. Vad skulle vi kunna ta i itu med (arbeta med) just nu för att du ska få ett brett leende på dina läppar?
 18. Vad skulle du behöva ändra på för att ditt liv ska bli perfekt?
 19. Vad är din innersta längtan – vad längtar du verkligen efter?
 20. Vilken förändring ska till för att du ska finna inre frid/sinnesfrid?
 21. Ge din beskrivning av vad inre frid är?

Åtgärder att ta ställning till

 1. Vad är det första steget/nästa steg?
 2. Vad behöver du undersöka/förbereda dig på för att ta det första/nästa steget?
 3. Vem kan du prata med för att få större klarhet över denna punkt?
 4. Vem skulle du kunna träffa och ”slå följe med”, så det blir naturligt för dig att uppnå detta mål? Finns det någon som du vet som redan har uppnått detta mål?
 5. Hur kan du få den information/kunskap du behöver för att nå detta mål?
 6. Nämn tre åtgärder/steg som du kan göra denna vecka som vore förnuftiga?
 7. På en skala 1-10, hur ivrig är du att utföra dessa åtgärder/ta dessa steg?
 8. Vad krävs för att höja poängen på den skalan?
 9. Vad kommer att hända (vilket är priset) om du väljer att INTE göra någon av dessa åtgärder/ta dessa steg?
 10. Om det du nämnt nu inte gäller dig utan din bästa vän – vad är då ditt råd till honom/henne?

Finna nya perspektiv

 1. Vad kan du lära av detta?
 2. På vilket sätt är din nuvarande situation perfekt?
 3. Hur skulle du kunna vända på hela denna situation och njuta av processen?
 4. Vad är det i denna situation som du är tacksam för?
 5. Vad gör du bra? Vad kan du göra bättre?
 6. På vilket sätt skulle du kunna ha mer roligt i livet?
 7. Om du själv var din coach, hur skulle du då agera? Vad skulle du säga?
 8. Vilket värde (vilka värderingar) ligger bakom din nuvarande attityd?
 9. Vilket är ditt favoritsätt att ”sabotera” för dig själv att dina mål?
 10. Vad ska jag säga till dig när jag ser dig ”sabotera”?

Några frågor till…

 1. Vilka är dina tre starkaste sidor?
 2. Vad är du mest glad för just nu (upprymd)? Vad ser du fram emot?
 3. På vilket sätt kan du tillföra mer energi till ditt liv just nu?
  Nämn 1-3 saker?
 4. Om relationen med dig själv vore ideal, nämn en sak som skulle se annorlunda ut?
 5. Om relationen med din ”nästa” vore ideal, vad skulle då se annorlunda ut?
 6. Hur skulle din perfekta karriär se ut om ALLT var möjligt?
 7. Nämn en sak som skulle ge dig större ekonomiskt lugn – eller större ekonomisk frihet?
 8. Vad handlar ditt liv egentligen om? Vilket är ditt syfte/din drivkraft?
 9. Om du skulle gissa på meningen med ditt liv – genom att se på det fram till idag – vad skulle du då svara?
 10. Vad skulle du vilja vara erkänd för/känd för i ditt liv – så här långt?
 11. Vem känner du som möjligen är mer erkänd än du?
 12. Vad skulle du vilja säga till honom/henne som ett bevis på att du tycker så?
 13. Om du kunde välja – vilken mening vill du ska vara din sista i livet?
 14. Eftersom du kan välja – vilken är din nästa mening?

Coaching

Du som är chef med personalansvar har med all säkerhet  PU samtal med dina anställda varje år. Det är samtal som gäller arbetssituation, trivsel, samarbete med kollegor, arbetsresultat, måluppfyllnad…etc. Helt enkelt ett samtal om arbetslivet.

PU coaching är ett komplement

 • Personlig coaching under 1 timma
 • Fokus på veckans alla 168 timmar
 • Utmanande frågor som är  viktiga
 • Tänka i annorlunda banor
 • Att se helheten mellan arbetsliv, familjeliv och alla andra liv

PU coaching tar bl.a. upp följande

 • Familjeliv, att vara förälder, att leva med tonåringar, egna intressen, sociala livet med vänner, friskvård och hälsa, att hantera stressiga situationer…etc
 • Verktyg och nycklar för olika situationer i familjelivet.
 • Vad vill du ha mer/mindre av i ditt liv? Vad är det som gör dig riktigt glad?
 • Hur vill du hantera din tid 24 tim x 7 dgr om du inte tänker begränsningar?

PU coaching kompletterar företagets ordinarie PU samtal för att få en bättre helhetsbild. Att lyfta fram och se på balansen mellan arbetsliv, familjeliv och andra liv.

PU coaching har tre vinnare: arbetsgivaren, den anställde och dennes familj.

Om din personal finner balansen och glädjen som gör att de verkligen lever medan livet pågår – det gäller på jobbet och det gäller utanför jobbet – då får du som chef mer entusiastiska medarbetare som fungerar än bättre. Helt enkelt en balanserad helhet. Och det är riktigt lönsamt för alla.

 

chefs coach

Som chef har du ansvar och leder andra – men glöm inte bort dig själv.
En personlig coach – vem vill du ge förtroendet?

Frågor nog så viktiga:

 • Vem får ditt förtroende att lyssna till det där svåra? Det som inte finns på agendan till ledningsgrupp eller styrelse?
 • Vart vänder du dig när tomheten ekar?
 • Vem är din ventil?

Lite mer som utmanar:

 • För att leva ett fullödigt liv – vilken förändring skulle du börja med?
 • Vilket område i ditt liv skulle behöva uppdateras/ses över?
 • Hur skulle din perfekta karriär se ut om allt var möjligt?
 • Vilken förändring ska till för att du ska finna inre frid/sinnesfrid?
 • Vilket är ditt favoritsätt att ”sabotera” för dig själv att nå dina mål?
 • Vad ska jag säga till dig när jag ser dig ”sabotera”?
 • Om du skulle gissa på meningen med ditt liv, genom att se på det fram till idag, vad skulle du då svara?
 • Om du kunde välja – vilken mening vill du ska vara din sista i livet?
 • Eftersom du kan välja – vilken är din nästa mening?

sälj coach

Coaching för dina säljare – alla företag säljer en produkt eller en tjänst. Du eller någon av dina kollegor har som uppgift att se till att dina kunder väljer just ditt företag.

Låt mig få ställa tre utmanande frågor:

 1. Hur många av dina kunder blir dina ambassadörer? En sådan entusiastisk kund har alltid något gott att berätta för andra.
 2. Varför ska en ny kund välja just ditt företag?
 3. Har dina säljare utvecklats på det sätt som du som chef önskar?

Idrotten har länge sett det som en självklar nödvändighet att låta coachen vara en viktigt del för att nå uppsatta mål. Coaching utgår från dig själv för att se vad du bäst behöver för din utveckling inom respektive områden. Att gå från nuvarande läge till ett önskat läge.

 

starta-eget coach

Starta eget – du står kanske inför den spännande möjligheten att förverkliga din dröm och bli egen företagare. Det finns ett antal många saker att fundera på innan du tar det steget. Har du någon som du kan bolla dina tankar med? 1995 startade jag Canon Center Växjö. En start i liten skala som under 10 år kom att växa till drygt 20 milj kr och med 10 anställda. Det kan vara värdefullt för dig att ha en Starta-Eget-Coach, någon som har varit med om just den resa som du står inför.

Finansmäklare – har du en affärsidé och har frågor kring finansiering? Under mina år som företagsledare har jag arbetat mycket med att ta fram olika finansupplägg vid försäljning till kund och hantering av egna inköp.

företagskaplan – andlig coach

Vem har sagt:
”Vi måste samla alla goda krafter för att förändra Sverige.” (citat)
”De kristna värdena måste in i idrottsvärlden för att hjälpa till att rehabilitera vår värdegrund.”(citat)

Svar: Håkan Loob –  en av Sveriges stora hockey profiler och nu klubbdirektör i Färjestad BK

Idrottskaplan – andliga coacher är en viktig resurs i Sveriges idrottsföreningar idag. Tillsammans med våra idrottsledare arbetar de för att utbilda och träna våra ungdomar till att bli skickliga idrottsmän som står på en trygg värdegrund där etik och moralfrågor är prioriterade områden.

När du eller någon av dina anställda drabbas av något svårt…
Det kan gälla sjukdom, olyckstillbud, dödsfall i familjen, eller personlig sorg av annat slag. Då är det naturligt att någon finns nära och hjälper efter bästa förmåga. Någon som får förtroendet att lyssna och ge vård för själen.

Företagskaplan – en andlig coach
En tränad lyssnare med vana att möta människor i olika krissituationer. En andlig coach med erfarenhet från företagsvärlden. Alltför många människor upplever brist och saknad av nära relationer när sorg och oro drabbar. Företagskaplanen finns då där och vågar möta det svåra tillsammans med din personal som har behov av stöd och hjälp.