• Ta ett beslut som kommer att få positiva konsekvenser för dig och din familj i framtiden.
  • Gå kursen coacha familjen.
  • Tänk och agera förebyggande. Skapa goda förutsättningar.
  • Din investering ger resultat direkt. Dina barn kommer att tacka dig.

COACHA FAMILJEN  borde vara mer viktigt än att serva bilen eller husvagnen. För visst är väl familjen det viktigaste du har? Det borde vara en självklarhet för alla som bildat familj att ge service och underhåll och en satsning på de dyrbaraste du har – din familj.

COACHA FAMILJEN  – bestäm dig nu för att ta reda på hur du ska vårda familjerelationen på bästa sätt. Alltför många tror att det ska fungera automatiskt. Det är fel – det krävs medvetna val och beslut varje dag.

COACHA FAMILJEN  – vi har två nya skilsmässor i Sverige varje timma. 125 barn och ungdomar under 18 år blir nya skilsmässobarn varje dygn. Vår önskan är att denna kurs ska ge dig och din familj verktyg och nycklar som ska stärka relationerna i familjen.

Familjerådgivning

Alltför många äktenskap leder varje år till skilsmässa. När vi får möjlighet att ta del av av familjesituationen hjälper vi dig att komma in i nya tankebanor. När du tar mod att söka hjälp hos oss, så har du visat dig själv och din partner att du vill förändra till det bättre. Vi vet att det krävs mod att söka hjälp. Ett mod som är berömvärt.

Personlig coach

Med hjälp av en personlig coach kommer du att lättare nå de mål som du drömmer inom olika områden. Vi har alla en strävan att lyckas bättre på arbetet, i familjen och privat.

Idrotten har länge sett det som en självklar nödvändighet att låta coachen vara en viktigt del för att nå uppsatta mål. Coaching utgår från dig själv för att se vad du bäst behöver för din utveckling inom respektive områden. Att gå från nuvarande läge till ett önskat läge.