55 Viktiga frågor

Definiera dina mål

 1. För att leva ett fullödigt liv – vilken förändring skulle du börja med?
 2. Vilka områden i ditt liv skulle behöva uppdateras/ses över?
 3. Vad skulle vi kunna arbete på nu som skulle medföra den största förändringen i ditt liv?
 4. Vad skulle du känna inför att dubbla det målet?
 5. Vad känner du att du ”står ut med” i ditt liv?
 6. Vad vill du ha MER av i ditt liv (gör en lista)?
 7. Vad vill du ha MINDRE av i ditt liv (gör en lista)?
 8. Nämn tre saker som du regelbundet gör, som inte tjänar dina syften eller är viktiga för din utveckling?
 9. Hur skulle du kunna definiera dina mål mer exakt eller mätbart?
 10. Vad skulle bli den största effekten/resultatet om du uppnådde ditt/dina mål?
 11. Vad skulle du göra nu om du visste att du INTE kunde misslyckas?
 12. Hur kan vi göra så att detta blir något du siktar emot, istället för att fly ifrån?
 13. Vad älskar du?
 14. Vad hatar du?
 15. Nämn en sak som du skulle vilja göra innan du dör.
 16. Är det rätt tid för dig just nu att bestämma dig för (hänge dig) att uppnå dessa mål?
 17. Vad skulle vi kunna ta i itu med (arbeta med) just nu för att du ska få ett brett leende på dina läppar?
 18. Vad skulle du behöva ändra på för att ditt liv ska bli perfekt?
 19. Vad är din innersta längtan – vad längtar du verkligen efter?
 20. Vilken förändring ska till för att du ska finna inre frid/sinnesfrid?
 21. Ge din beskrivning av vad inre frid är?

Åtgärder att ta ställning till

 1. Vad är det första steget/nästa steg?
 2. Vad behöver du undersöka/förbereda dig på för att ta det första/nästa steget?
 3. Vem kan du prata med för att få större klarhet över denna punkt?
 4. Vem skulle du kunna träffa och ”slå följe med”, så det blir naturligt för dig att uppnå detta mål? Finns det någon som du vet som redan har uppnått detta mål?
 5. Hur kan du få den information/kunskap du behöver för att nå detta mål?
 6. Nämn tre åtgärder/steg som du kan göra denna vecka som vore förnuftiga?
 7. På en skala 1-10, hur ivrig är du att utföra dessa åtgärder/ta dessa steg?
 8. Vad krävs för att höja poängen på den skalan?
 9. Vad kommer att hända (vilket är priset) om du väljer att INTE göra någon av dessa åtgärder/ta dessa steg?
 10. Om det du nämnt nu inte gäller dig utan din bästa vän – vad är då ditt råd till honom/henne?

Finna nya perspektiv

 1. Vad kan du lära av detta?
 2. På vilket sätt är din nuvarande situation perfekt?
 3. Hur skulle du kunna vända på hela denna situation och njuta av processen?
 4. Vad är det i denna situation som du är tacksam för?
 5. Vad gör du bra? Vad kan du göra bättre?
 6. På vilket sätt skulle du kunna ha mer roligt i livet?
 7. Om du själv var din coach, hur skulle du då agera? Vad skulle du säga?
 8. Vilket värde (vilka värderingar) ligger bakom din nuvarande attityd?
 9. Vilket är ditt favoritsätt att ”sabotera” för dig själv att dina mål?
 10. Vad ska jag säga till dig när jag ser dig ”sabotera”?

Några frågor till…

 1. Vilka är dina tre starkaste sidor?
 2. Vad är du mest glad för just nu (upprymd)? Vad ser du fram emot?
 3. På vilket sätt kan du tillföra mer energi till ditt liv just nu?
  Nämn 1-3 saker?
 4. Om relationen med dig själv vore ideal, nämn en sak som skulle se annorlunda ut?
 5. Om relationen med din ”nästa” vore ideal, vad skulle då se annorlunda ut?
 6. Hur skulle din perfekta karriär se ut om ALLT var möjligt?
 7. Nämn en sak som skulle ge dig större ekonomiskt lugn – eller större ekonomisk frihet?
 8. Vad handlar ditt liv egentligen om? Vilket är ditt syfte/din drivkraft?
 9. Om du skulle gissa på meningen med ditt liv – genom att se på det fram till idag – vad skulle du då svara?
 10. Vad skulle du vilja vara erkänd för/känd för i ditt liv – så här långt?
 11. Vem känner du som möjligen är mer erkänd än du?
 12. Vad skulle du vilja säga till honom/henne som ett bevis på att du tycker så?
 13. Om du kunde välja – vilken mening vill du ska vara din sista i livet?
 14. Eftersom du kan välja – vilken är din nästa mening?

Coaching

Du som är chef med personalansvar har med all säkerhet  PU samtal med dina anställda varje år. Det är samtal som gäller arbetssituation, trivsel, samarbete med kollegor, arbetsresultat, måluppfyllnad…etc. Helt enkelt ett samtal om arbetslivet.

PU coaching är ett komplement

 • Personlig coaching under 1 timma
 • Fokus på veckans alla 168 timmar
 • Utmanande frågor som är  viktiga
 • Tänka i annorlunda banor
 • Att se helheten mellan arbetsliv, familjeliv och alla andra liv

PU coaching tar bl.a. upp följande

 • Familjeliv, att vara förälder, att leva med tonåringar, egna intressen, sociala livet med vänner, friskvård och hälsa, att hantera stressiga situationer…etc
 • Verktyg och nycklar för olika situationer i familjelivet.
 • Vad vill du ha mer/mindre av i ditt liv? Vad är det som gör dig riktigt glad?
 • Hur vill du hantera din tid 24 tim x 7 dgr om du inte tänker begränsningar?

PU coaching kompletterar företagets ordinarie PU samtal för att få en bättre helhetsbild. Att lyfta fram och se på balansen mellan arbetsliv, familjeliv och andra liv.

PU coaching har tre vinnare: arbetsgivaren, den anställde och dennes familj.

Om din personal finner balansen och glädjen som gör att de verkligen lever medan livet pågår – det gäller på jobbet och det gäller utanför jobbet – då får du som chef mer entusiastiska medarbetare som fungerar än bättre. Helt enkelt en balanserad helhet. Och det är riktigt lönsamt för alla.

 

chefs coach

Som chef har du ansvar och leder andra – men glöm inte bort dig själv.
En personlig coach – vem vill du ge förtroendet?

Frågor nog så viktiga:

 • Vem får ditt förtroende att lyssna till det där svåra? Det som inte finns på agendan till ledningsgrupp eller styrelse?
 • Vart vänder du dig när tomheten ekar?
 • Vem är din ventil?

Lite mer som utmanar:

 • För att leva ett fullödigt liv – vilken förändring skulle du börja med?
 • Vilket område i ditt liv skulle behöva uppdateras/ses över?
 • Hur skulle din perfekta karriär se ut om allt var möjligt?
 • Vilken förändring ska till för att du ska finna inre frid/sinnesfrid?
 • Vilket är ditt favoritsätt att ”sabotera” för dig själv att nå dina mål?
 • Vad ska jag säga till dig när jag ser dig ”sabotera”?
 • Om du skulle gissa på meningen med ditt liv, genom att se på det fram till idag, vad skulle du då svara?
 • Om du kunde välja – vilken mening vill du ska vara din sista i livet?
 • Eftersom du kan välja – vilken är din nästa mening?

sälj coach

Coaching för dina säljare – alla företag säljer en produkt eller en tjänst. Du eller någon av dina kollegor har som uppgift att se till att dina kunder väljer just ditt företag.

Låt mig få ställa tre utmanande frågor:

 1. Hur många av dina kunder blir dina ambassadörer? En sådan entusiastisk kund har alltid något gott att berätta för andra.
 2. Varför ska en ny kund välja just ditt företag?
 3. Har dina säljare utvecklats på det sätt som du som chef önskar?

Idrotten har länge sett det som en självklar nödvändighet att låta coachen vara en viktigt del för att nå uppsatta mål. Coaching utgår från dig själv för att se vad du bäst behöver för din utveckling inom respektive områden. Att gå från nuvarande läge till ett önskat läge.

 

starta-eget coach

Starta eget – du står kanske inför den spännande möjligheten att förverkliga din dröm och bli egen företagare. Det finns ett antal många saker att fundera på innan du tar det steget. Har du någon som du kan bolla dina tankar med? 1995 startade jag Canon Center Växjö. En start i liten skala som under 10 år kom att växa till drygt 20 milj kr och med 10 anställda. Det kan vara värdefullt för dig att ha en Starta-Eget-Coach, någon som har varit med om just den resa som du står inför.

Finansmäklare – har du en affärsidé och har frågor kring finansiering? Under mina år som företagsledare har jag arbetat mycket med att ta fram olika finansupplägg vid försäljning till kund och hantering av egna inköp.

företagskaplan – andlig coach

Vem har sagt:
”Vi måste samla alla goda krafter för att förändra Sverige.” (citat)
”De kristna värdena måste in i idrottsvärlden för att hjälpa till att rehabilitera vår värdegrund.”(citat)

Svar: Håkan Loob –  en av Sveriges stora hockey profiler och nu klubbdirektör i Färjestad BK

Idrottskaplan – andliga coacher är en viktig resurs i Sveriges idrottsföreningar idag. Tillsammans med våra idrottsledare arbetar de för att utbilda och träna våra ungdomar till att bli skickliga idrottsmän som står på en trygg värdegrund där etik och moralfrågor är prioriterade områden.

När du eller någon av dina anställda drabbas av något svårt…
Det kan gälla sjukdom, olyckstillbud, dödsfall i familjen, eller personlig sorg av annat slag. Då är det naturligt att någon finns nära och hjälper efter bästa förmåga. Någon som får förtroendet att lyssna och ge vård för själen.

Företagskaplan – en andlig coach
En tränad lyssnare med vana att möta människor i olika krissituationer. En andlig coach med erfarenhet från företagsvärlden. Alltför många människor upplever brist och saknad av nära relationer när sorg och oro drabbar. Företagskaplanen finns då där och vågar möta det svåra tillsammans med din personal som har behov av stöd och hjälp.

Energydrycksfaror

Farorna med energidrycker får en hel del publicitet på grund av den mängd energistimulerande produkter på marknaden och underlättar tillgång till dessa för minderåriga. Medan de flesta energidrycker inte har så mycket koffein som kaffe är de kraftigt sötade och lätt att dricka vilket tilltalar den yngre generationen. Därför ser vi ökade incidenter av dessa på 18 och yngre som har farliga biverkningar från att konsumera alltför många energidrycker på en gång.

Fjorton farorna med att dricka för många energidrycker på en gång

Hjärtstillestånd: De med underliggande hjärtproblem kan få hjärtstillestånd efter bara några energidrycker. Innan du dricker energidrycker eller koffein ska du veta att ditt hjärta är friskt. En ny studie visar att energidrycker orsakar mer kraftfulla hjärtsammandragningar vilket kan vara skadligt för vissa med hjärtproblem. En studie visade att mellan 2009 och 2011 där var 4854 samtal till giftinformationscentraler om energidrycker. 51% av dessa samtal involverar barn. En annan studie visar sambandet mellan energidrycker och hjärthändelser bland tonåringar. I denna studie rekommenderar man att tonåringar förbrukar högst en 250 ml energidryck per dag och inte före, under sport eller motion. En studie 2016 visade att 18-40-åringar som drack energidrycker hade en signifikant ökning av onormal hjärtrytm.

Huvudvärk och migrän: Alltför många energidrycker kan leda till svår huvudvärk från och abstinensbesvär.

Ökad ångest: De med 2 olika genetiska variationer i deras adenosinreceptorer är benägna att känslan ökar ångest när konsumerar koffeinhaltiga drycker såsom energidrycker. Större doser av koffein kan även driva på fullt utvecklade panikattacker.

Insomnia: Energidrycker gör ett bra jobb med att hålla människor vakna, men när missbrukas kan de orsaka att en del människor inte kan sova helt och hållet. Denna brist på sömn orsakar nedsatt funktion och kan vara farligt att köra bil eller utföra andra koncentrationstunga arbetsuppgifter.

Typ 2-diabetes: Eftersom många energidrycker är också mycket hög i socker kan de så småningom slå ut de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln vilket leder till typ 2-diabetes.

Läkemedelsinteraktion: Några av ingredienserna i energidrycker kan interagera med receptbelagda mediciner särskilt om mediciner tas för depression.

Missbruk: Människor kan bli beroende av koffein och energidrycker .

Riskbeteende: Det fanns en studie publicerad i The Journal of American College Health som visade att tonåringar är mer benägna att ta farliga risker på koffein. Detta kan leda till skada eller juridiska problem.

Panik och nervositet: För mycket koffein från energidrycker gör att vissa människor att skaka och vara oroliga.

Kräkningar: Alltför många energidrycker kan leda till kräkningar. Detta orsakar ofta uttorkning och erosion av tänderna och matstrupe.

Allergiska reaktioner: På grund av de många ingredienserna i energidrycker kan allergiska reaktioner inträffa från mindre klåda till luftvägssammandragning.

Högt blodtryck: Produkter som energidrycker kan höja en persons blodtryck. För dem med normalt blodtryck gäller inde detta men de med redan förhöjt blodtryck kan vara i riskzonen för stroke och andra hälsoproblem relaterade till högt blodtryck om de konsumerar alltför många energidrycker i en kort tid. Sammantaget var det en ökning av den genomsnittliga blodtrycket med 6,4%.

Niacin Överdosering: Niacin (vitamin B3) placeras i de flesta energidrycker på nivåer som orsakar ingen skada och kan även vara terapeutiskt.

Vinterdeprission

1

Vinterdepression är fortfarande ett mysterium för forskare som studerar den. Men forskare är överens om att personer som lider av årstidsbunden depression är särskilt känsliga för ljus, eller brist på det.

En längtande känsla kommer över oss på senhösten då de sista bladen faller, morgon frosttäcker marken och solen går ner tidigare varje dag. Men alltför många människor faller i melankoli som fördjupar till vinterdepression .

Många saker, bland annat kemikalier i hjärnan, joner i luften och genetik verkar vara inblandade. Men forskare är överens om att personer som lider av vinterdepression – även känd som ”Seasonal Affective Disorder”, en term som producerar den söta förkortningen SAD – har en sak gemensamt. De är särskilt känsliga för ljus, eller brist på det.

Många studier har visat att personer med årstidsbunden depression mår bättre efter exponering för starkt ljus. Det verkar enkelt nog: I högre breddgrader där vinterdagar är kortare så att du får mindre exponering av solljus. Ersätt förlorat solljus med starkt artificiellt ljus och ditt humör förbättras. Men det är faktiskt betydligt mer komplext. Alfred Lewy som är en årstidsbunden depressionforskare vid Oregon Health & Science University säger att det är inte bara en fråga om att få ljus men också att få det vid rätt tidpunkt. ”Den viktigaste tiden för att få ljus är på morgonen”, säger han.

Han tror årstidsbunden depression beror på en ”fasförskjutning” av dygnsrytmen. Väggklockan kan säga dig att det är dags att gå upp men kroppens inre klocka säger att du ska vila. Starkt ljus på morgonen återställer dygnsrytmens klocka.

Du kanske tror att ställa tillbaka klockan en timme skulle göra årstidsbunden depression symtom värre, eftersom solen går en timme tidigare. ”Faktiskt, jag tror att det är tvärtom,” Lewy säger. ”Problemet är att vakna upp före gryningen.”

Lewy säger att han misstänker att ”riktiga vinterdepressiva,” människor vars problem är biologiskt och inte i samband med andra faktorer kan må bättre efter tiden förändras. Men förbättringen skulle bara vara tillfällig eftersom dagar fortsätter att vara korta.