Du som är chef med personalansvar har med all säkerhet  PU samtal med dina anställda varje år. Det är samtal som gäller arbetssituation, trivsel, samarbete med kollegor, arbetsresultat, måluppfyllnad…etc. Helt enkelt ett samtal om arbetslivet.

PU coaching är ett komplement

 • Personlig coaching under 1 timma
 • Fokus på veckans alla 168 timmar
 • Utmanande frågor som är  viktiga
 • Tänka i annorlunda banor
 • Att se helheten mellan arbetsliv, familjeliv och alla andra liv

PU coaching tar bl.a. upp följande

 • Familjeliv, att vara förälder, att leva med tonåringar, egna intressen, sociala livet med vänner, friskvård och hälsa, att hantera stressiga situationer…etc
 • Verktyg och nycklar för olika situationer i familjelivet.
 • Vad vill du ha mer/mindre av i ditt liv? Vad är det som gör dig riktigt glad?
 • Hur vill du hantera din tid 24 tim x 7 dgr om du inte tänker begränsningar?

PU coaching kompletterar företagets ordinarie PU samtal för att få en bättre helhetsbild. Att lyfta fram och se på balansen mellan arbetsliv, familjeliv och andra liv.

PU coaching har tre vinnare: arbetsgivaren, den anställde och dennes familj.

Om din personal finner balansen och glädjen som gör att de verkligen lever medan livet pågår – det gäller på jobbet och det gäller utanför jobbet – då får du som chef mer entusiastiska medarbetare som fungerar än bättre. Helt enkelt en balanserad helhet. Och det är riktigt lönsamt för alla.

 

chefs coach

Som chef har du ansvar och leder andra – men glöm inte bort dig själv.
En personlig coach – vem vill du ge förtroendet?

Frågor nog så viktiga:

 • Vem får ditt förtroende att lyssna till det där svåra? Det som inte finns på agendan till ledningsgrupp eller styrelse?
 • Vart vänder du dig när tomheten ekar?
 • Vem är din ventil?

Lite mer som utmanar:

 • För att leva ett fullödigt liv – vilken förändring skulle du börja med?
 • Vilket område i ditt liv skulle behöva uppdateras/ses över?
 • Hur skulle din perfekta karriär se ut om allt var möjligt?
 • Vilken förändring ska till för att du ska finna inre frid/sinnesfrid?
 • Vilket är ditt favoritsätt att ”sabotera” för dig själv att nå dina mål?
 • Vad ska jag säga till dig när jag ser dig ”sabotera”?
 • Om du skulle gissa på meningen med ditt liv, genom att se på det fram till idag, vad skulle du då svara?
 • Om du kunde välja – vilken mening vill du ska vara din sista i livet?
 • Eftersom du kan välja – vilken är din nästa mening?

sälj coach

Coaching för dina säljare – alla företag säljer en produkt eller en tjänst. Du eller någon av dina kollegor har som uppgift att se till att dina kunder väljer just ditt företag.

Låt mig få ställa tre utmanande frågor:

 1. Hur många av dina kunder blir dina ambassadörer? En sådan entusiastisk kund har alltid något gott att berätta för andra.
 2. Varför ska en ny kund välja just ditt företag?
 3. Har dina säljare utvecklats på det sätt som du som chef önskar?

Idrotten har länge sett det som en självklar nödvändighet att låta coachen vara en viktigt del för att nå uppsatta mål. Coaching utgår från dig själv för att se vad du bäst behöver för din utveckling inom respektive områden. Att gå från nuvarande läge till ett önskat läge.

 

starta-eget coach

Starta eget – du står kanske inför den spännande möjligheten att förverkliga din dröm och bli egen företagare. Det finns ett antal många saker att fundera på innan du tar det steget. Har du någon som du kan bolla dina tankar med? 1995 startade jag Canon Center Växjö. En start i liten skala som under 10 år kom att växa till drygt 20 milj kr och med 10 anställda. Det kan vara värdefullt för dig att ha en Starta-Eget-Coach, någon som har varit med om just den resa som du står inför.

Finansmäklare – har du en affärsidé och har frågor kring finansiering? Under mina år som företagsledare har jag arbetat mycket med att ta fram olika finansupplägg vid försäljning till kund och hantering av egna inköp.

företagskaplan – andlig coach

Vem har sagt:
”Vi måste samla alla goda krafter för att förändra Sverige.” (citat)
”De kristna värdena måste in i idrottsvärlden för att hjälpa till att rehabilitera vår värdegrund.”(citat)

Svar: Håkan Loob –  en av Sveriges stora hockey profiler och nu klubbdirektör i Färjestad BK

Idrottskaplan – andliga coacher är en viktig resurs i Sveriges idrottsföreningar idag. Tillsammans med våra idrottsledare arbetar de för att utbilda och träna våra ungdomar till att bli skickliga idrottsmän som står på en trygg värdegrund där etik och moralfrågor är prioriterade områden.

När du eller någon av dina anställda drabbas av något svårt…
Det kan gälla sjukdom, olyckstillbud, dödsfall i familjen, eller personlig sorg av annat slag. Då är det naturligt att någon finns nära och hjälper efter bästa förmåga. Någon som får förtroendet att lyssna och ge vård för själen.

Företagskaplan – en andlig coach
En tränad lyssnare med vana att möta människor i olika krissituationer. En andlig coach med erfarenhet från företagsvärlden. Alltför många människor upplever brist och saknad av nära relationer när sorg och oro drabbar. Företagskaplanen finns då där och vågar möta det svåra tillsammans med din personal som har behov av stöd och hjälp.